posao osijek


Posao Osijek

  Iako su teška vremena, i jako je teško danas naći posao, svi građani Hrvatske se bore protiv toga, i svakodnevno su u potrazi za poslom. Ista je situacije i u gradu smještenom na desnoj obali rijeke Drave, gradu Osijeku, gdje je nezaposlenih sve manje i manje. Iako je grad Osijek industrijsko, sudsko, upravno i financijsko sjedište Slavonije.

  Grad Osijek trenutno broji oko 125.000 stanovnika,na kraju prošle godine je evidentirano ukupno 34.211 nezaposlenih osoba i taj broj je za 2,1% više nego u studenom, a 8,8% više nego u prosincu 2009. godine. Dok je nezaposlenost u odnosu na prosinac 2009. godine povećan u čitavom Osijeku, dok se stopa nezaposlenost ponajviše povećala u Đakovu i Donjem Miholjcu. A u toku mjeseca stopa nezaposlenosti u Osijeku se povećavala u prosjeku 0,8% mjesečno tokom 2010. godine. Dok su na kraju prosinca 2010. godine 52,5% nezaposlenih čekali na zaposlenje u prosjeku 13 mjeseci.A Osiječko-baranjska županija je treća po nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Ukoliko vama treba posao najbolje da pokušate sa sajtovima poput ovoga za pronalaženje posla, u ovom slučaju posao Osijek vam može pomoći u tome.

  Radna snaga

  Administrativni statistički izvori temelje se na podacima relevantnih ustanova koje prate i evidentiraju registrirane zaposlene i nezaposlene osobe na tržištu rada: Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Državni zavod za statistiku (Županijski uredi za statistiku) podatke o zaposlenosti prikuplja izvještajima koji se u poslovnim subjektima popunjavaju na temelju evidencija o zaposlenima. Istraživanje zaposlenosti s punim obuhvatom poslovnih subjekata provodi se jednom godišnje (sa stanjem 31. ožujka). Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (Statističke informacije, www.mirovinsko.hr ) prikuplja podatke na osnovi osiguranika prema osnovama osiguranja: radnici kod pravnih osoba, radnici kod fizičkih osoba, obrtnici, poljoprivrednici, samostalne profesionalne djelatnosti, osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija i u inozemstvu i produženo osiguranje. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje prikuplja podatke na osnovi korisnika zdravstvenog osiguranja, tj. osiguranike prema spolu, djelatnostima i drugim osnovama stjecanja zdravstvenog osiguranja. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Središnja služba Zagreb, Odjel plana i analize, siječanj 2012.) u prosincu 2011. godine u Osječko-baranjskoj županiji evidentirana su 88.404 korisnika mirovinskog osiguranja (zaposleni), što s 33.474 nezaposlene osobe čini 121.878 ekonomski aktivnih stanovnika (radne snage). Prema istim izvorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, smanjena je razina radne snage za 54 osobe, pod utjecajem povećanja zaposlenog (za 0,8% ili 683 osobe) i smanjenja nezaposlenog (za 2,2% ili 737 osoba) stanovništva.

  Prema podacima HZMO 31. prosinca 2011. 88.404 korisnika mirovinskog osiguranja, prema navedenim izvorima zaposlenost povećana za 0,8% ili 683 osobe, dok je u isto vrijeme nezaposlenost smanjena za 2,2% te je s 33.474 nezaposlene osobe stopa nezaposlenosti bila 27,5%, u odnosu na prethodnu godinu smanjenje stope nezaposlenosti za 0,6%

  radna snaga

  Zapošljavanje

  Tijekom 2011. godine povećao se broj prijavljenih potreba za radnicima Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnoj službi Osijek, te su poslodavci prijavili ukupno 10.078 slobodnih radnih mijesta, tj. za 2.014 ili 25,0% više nego u 2010. godini. 1.232 radna mjesta su za rad na neodređeno vrijeme, 12,2% od ukupnih potreba ili 9,0% (102 radna mjesta) više nego u 2010. godini. I pored krize, sezonski karakter poslova u poljoprivredi, turizmu i građevinarstvu uvjetovao je najviše slobodnih radnih mjesta u ožujku (1.599) i rujnu (2.152), dok najmanje u siječnju (446) i prosincu (377 slobodnih radnih mjesta).

  S obzirom na rodove zanimanja sukladno Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (NKZ), poslodavci su tijekom 2011. godine najviše tražili radnike jednostavnih zanimanja (4.169 slobodnih radnih mjesta ili 41,4%), kao što su čistači ulica (javni radovi), radnici u održavanju, vinogradarski radnici, poljoprivredni radnici, čistači/čistačice, drvoprerađivački radnici, vrtlarski radnici, radnici u visokogradnji, radnici za pomoć u kući, ratarski radnici i sl. Relativno dobra tražena zanimanja bila su uslužna i trgovačka (1.289 ili 12,8%), stručnjaka i znanstvenika (1.239 ili 12,3%), te zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji (1.201 ili 11,9%) poslova u Osijeku.

  Sa evidencije na temelju radnog odnosa zaposleno je 17.238 osoba, 24,8% ili 3.428 osoba više nego u 2010. Dok struktura zapošljavanje izgleda ovako:

  - 90,3% na određeno vrijeme

  - 13,9% u hotelima i restoranima, 17,2% u prerađivačkoj industriji, 14,4% u trgovini

  - 50,2% žene

  - 68,5% srednjoškolskog obrazovanja

  zapošljavanje

  A- označava osobe bez škole; B- Osnovna škola; C- Srednja Škola trogodišnja; D- Srednja škola četverogodišnja; E-prvi stupanj fakulteta, viša škola; F- Fakulteti, magistri, doktorat, akademije

  Nezaposlenost u Osijeku i struktura nezaposlenih

  Tijekom 2011. godine broj nezaposlenih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Osijek kretao se prema uobičajenom sezonskom obrascu. Početkom godine nezaposlenost je bila visoka i blago opadala, potom se od kraja ljeta povećavala sve do kraja godine. U skladu s tim, najveći broj nezaposlenih zabilježen je u siječnju (35.490 osoba), a najmanji u rujnu (30.281 osoba). Registrirana nezaposlenost tijekom godine smanjivala se po prosječnoj mjesečnoj stopi od 0,1% ili 61 osobu. Istovremeno, nezaposlenost žena smanjivala se po prosječnoj mjesečnoj stopi od 0,3% ili 65 žena. Krajem prosinca 2011. godine u evidenciji su zabilježena 33.474 nezaposlena, što je 2,2% ili 737 nezaposlenih osoba maje nego na kraju 2010. godine. Udio nezaposlenih u ukupnoj populaciji Republike Hrvatske na dan 31.12.2011. godine bio je 10,6%. Ove informacije su objavljenje na sajtu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje .

  nezaposlenost

  Na sledećoj slici možete da pogledate grafik strukture osoba koje nemaju posao u Osijeku, koji nam govori da je 55,5% nezaposlenih žena a 44,5% nezaposlenih muškaraca, što se tiče polne strukture. Takođe nam grafik sa slike govori da je razina obrazovanja u Osijeku sa trogodišnjom srednjom školom 32% dok je 61,2% sa četverogodišnjom srednjom školom i 31,9% osoba bez i sa završenom samo osnovnom školom... Dok 35,7% osoba koje su starije od 45 godina nema posao, i ukupno 54,8% građana čeka na zaposlenje nešto duže od godinu dana, u prosjeku 13mj.

  Bez staža je 19,3% osoba, dok onih koji imaju više od 5 godina staža iznosi 42,7% osobe. Dok je kod osoba sa invaliditetom krajem 2011 godine evidentirano 694 osoba što je 2,1% od ukupno nezaposlenih u Osijeku.

  struktura nezaposlenih

  Prostorna nezaposlenost

  Kao što je već prethodno istaknuto, prosječni broj nezaposlenih u 2011. godini bio je 0,2% manji od prosječna broja nezaposlenih u 2010. godini. Međutim, analiza nezaposlenosti pokazuje da su postojale značajne razlike u opsegu povećanja nezaposlenosti između gradova i općina.

  prostorna nezaposlenost

  Povećanje nezaposlenosti u gradovima zabilježeno je u Ðakovu za 5,6% ili 153 osobe, Belom Manastiru za 0,8% ili 12 osoba, Našicama za 0,5% ili 11 osoba i Osijeku za 0,3% ili 28 osoba, dok smanjenje u Donjem Miholjcu za 5,2% ili 55 osoba, Belišæu za 2,6% ili 38 osoba i Valpovu za 0,9% ili 11 osoba. Od 36 općina, najveæe poveæanje prosjeèna broja nezaposlenih osoba zabilježeno je u opæinama Donja Motičina (9,5% ili 23 osobe), Trnava (9,3% ili 17 osoba) i Gorjani (5,3% ili 9 osoba), a smanjenje u općinama Ernestinovo (8,3% ili 18 osoba), Bozovac (8,1% ili 39 osoba) i Viškovci (6,4% ili 14 osoba). S obzirom na spol, najveći udio žena u ukupnom broju nezaposlenih po gradovima i općinama u 2011. godini imale su općine Vuka (65,4%), Donja Motičina (61,6%), Koška (59,6%), Čeminac (57,8% nezaposlenih žena), dok gradovi Našice (60,2%) i Valpovo (58,0%). Nezaposleni muškarci su dominirali u Gorjanima (55,7%) i Magadenovcu (52,2% nezaposlenih muškaraca) tako da vidite procjene poslova u Osijeku.

  Kao izvore na posao Osijek bi naveli većinu materijal sa interneta i posebno : IZVJEŠĆE O NEZAPOSLENOSTI I ZAPOŠLJAVANJU U 2011. GODINI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE